pzzeid@gmail.com

PZZEiD

Jest PIERWSZYM zarejestrowanym w Polsce stowarzyszeniem zrzeszającym miłośników i hodowców jeży pigmejskich. Jest PIERWSZYM organizatorem w Polsce międzynarodowej Wystawy jeży pigmejskich. Jest PIERWSZYM w Polsce organizatorem warsztatów dla dzieci i młodzieży z udziałem jeży pigmejskich oraz ślimaków afrykańskich.

Kim jesteśmy

Jesteśmy pasjonatami, którzy chcą szerzyć wiedzę o jeżykach, bazując na własnych doświadczeniach.

Mówimy nie

„Mówimy nie” pseudohodowlom, sklepom zoologicznym.
Promujemy hodowle zrzeszone, ludzi, którzy poświęcają swój czas, energię i finanse.

Nasze motto

Dążymy do doskonaości;  uzyskania uśmiechu na pyszczkach jeżyków pigmejskich i stworzenia idealnych warunków dla naszych podopiecznych.

wystawa jeży pigmejskich

POLECAMY HODOWLE

Poniżej znajdują się polecane hodowle. (wyciąg z norm hodowlanych)

B. 7
“7. Hodowla zarejestrowana w PRHJ szanuje zwierzęta, ich prawo do godnych warunków bytowych. Zgodnie z art. 1 Ustawy z dn. 21-08-1997r. o ochronie zwierząt, zwierzę nie jest rzeczą, lecz istotą czującą, zdolną do odczuwania cierpienia. W związku z powyższym hodowle zarejestrowane w PRHJ nie dopuszczają do uprzedmiotowienia jeży pigmejskich.”

“…(E.) Pod żadnym pozorem nie wolno jest hodowcy sprzedać młodego jeża bez dokumentu pochodzenia.”

“F. 4 Wydawać jeże odrobaczone z kartą zdrowia (książeczką zdrowia), metryką (lub rodowodem) i umową.” Jeśli Państwo nie otrzymaliście jakiegoś dokumentu z wymienionych, prosimy o kontakt. Rodowód może wydać tylko Stowarzyszenie na prośbę hodowcy.

“…B.8 Każda hodowla powinna wystąpić o nadanie numeru do Powiatowego Lekarza Weterynarii. Lekarz może odmówić nadania numeru; w takich przypadkach, należy prosić o pisemną odmowę.
Podstawy prawne do nadania id: art 5 pkt. 1 i w związku z art. 1 pkt. 1C ustawy z dnia 11 marca 2014r. O ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych, Rozp. Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 16 października 2008 r. W sprawie sposobu ustalania wet. nr identyfikacyjnego, art. 3, ust. 2 pkt.5 lit. G ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. O Inspekcji Weterynaryjnej, art. 104 & 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego”

JEŻYNKA – Starachowice, prefiks hodowlany JEZ, email: jezmalabestia@gmail.com
JEŻASTY PIGMEJ – Mosina, prefiks hodowlany jeZ1, email: jezastypigmej@onet.pl
Albiventris – Rabka-Zdrój, prefiks hodowlany albi, email: przemyslawbuksa@gmail.com
Igielnik Hedgehogs&Tenrecs Breeding – Jasło, prefiks hodowlany: IG (jeZe), email: igielnik@interia.pl
Hedgies Love – Opacie, prefiks hodowlany: LOV, email: hedgies.love@gmail.com


animallandia – Wrocław, prefiks hodowlany: AL, email: marcin13211@gmail.com
TupTupek  – Koprzywnica, prefiks hodowlany: TUP, email: tuptupek@op.pl
Hugo – Skoki Duże, prefiks hodowlany: 120591 , email: hodowla.jezy.hugo@wp.pl
Jeżoland  – Sosnowiec, prefiks hodowlany JL, email: mon_1@op.pl
PULPA- Warszawa, prefiks hodowlany PULPA, email: jacek.wlodarczyk.waw@gmail.com
Jeżowy Zwierzogród – Jacewo, prefiks hodowlany JZ, email: naporaroma5@gmail.com
KUJKUJKI, prefiks hodowlany KUJ, Stalowa Wola, email: kujkujki.hedgehog@gmail.com
JEŻĄTKA, prefiks hodowlany JEZYK, Warszawa, email: ania.dobrzyjalowska@gmail.com

Chcesz do nas dołączyć? Musisz wiedzieć, że będą obowiązywać Cię normy hodowlane. W nich znajdziesz m.in. Prawa i Obowiązki hodowcy. Jako hodowca jesteś zobowiązany m.in. do:

PRAWA I OBOWIĄZKI HODOWCY HODOWLA
Minimalne warunki przestrzenne dla hodowli i utrzymywania jeży w
zarejestrowanych hodowlach wynoszą odpowiednio: -0,5 m2 dla jednego osobnika
-w przypadku samicy z młodymi w wieku powyżej 5 tygodni 0,5 m2 + 10 % dla
każdego dodatkowego osobnika, -w przypadku grupowego utrzymywania samic
1m2 dla dwóch jeży + 10% dla każdego dodatkowego osobnika.
Hodowle muszą bezwzględnie akceptować warunki niezbędne do zachowania
wysokiego dobrostanu zwierząt. Zgodnie z zasadą „pięciu wolności” dobrostan
zwierzęcia jest zapewniony, gdy spełnionych jest pięć następujących warunków (na
podstawie FAWC, 1992; 1993, dostosowane do jeży): – Zwierzę jest wolne od
głodu, pragnienia i niedożywienia, ponieważ posiada stały dostęp do wody pitnej
oraz minimum raz dziennie dostęp do odpowiedniego pokarmu. – Zwierzę jest
wolne od dyskomfortu fizycznego i termicznego, ponieważ ma dostęp do
bezpiecznego schronienia i wygodnego miejsca odpoczynku. – Zwierzę jest wolne
od bólu, urazów i chorób, dzięki odpowiedniej profilaktyce i/lub szybkiej diagnostyce
i leczeniu. – Zwierzę jest w stanie wyrazić większość swoich normalnych zachowań,
ponieważ posiada wystarczającą ilość miejsca i zapewnione odpowiednie
wyposażenie. Dzięki odpowiednim warunkom mającym na celu zapobiegać
psychicznemu cierpieniu, zwierzę nie odczuwa strachu lub niepokoju.”
1. Każda hodowla jeży powinna być przemyślana! (Osoba, która chce zajmować
się hodowlą powinna najpierw poznać zachowania i potrzeby jeży, wiedzieć jak
dbać o podopiecznych, zrozumieć podstawy genetyki . Odpowiedzieć sobie pytanie
czy jest w stanie zapewnić, w razie powikłań, matce i młodym natychmiastową,
odpowiednią opiekę weterynaryjną). (…)

Żaden jeżyk nie może trafić świadomie do sklepu zoologicznego, pseudo
hodowców, pośredników zajmujących się handlem zwierząt, a także do
laboratorium, sprzedaży hurtowej. Nie może też zostać nagrodą w konkursie (loterii
itp.) (…)

Każda hodowla powinna wystąpić o nadanie numeru do Powiatowego Lekarza
Weterynarii. Lekarz może odmówić nadania numeru; w takich przypadkach, należy
prosić o pisemną odmowę (…)

Do rozmnażania dopuszczamy tylko te jeże, których pochodzenie jest nam
znane co najmniej dwa pokolenia wstecz (rodzice, dziadkowie).
Dopuszczalne jest rozmnażanie spokrewnionych jeży, jeśli pokrewieństwo
występuje nie wcześniej niż w piątym pokoleniu. (…)

Celem zarejestrowanych hodowli jest doskonalenie poszczególnych ras jeży pod
względem cech fizycznych i psychicznych. W związku z powyższym, każdy
hodowca ma obowiązek uczestniczyć w Wystawie minimum raz na dwa lata.
Wyjątek stanowią nowi hodowcy, którzy zobowiązani są do uczestnictwa w
pierwszej dostępnej Wystawie. Obowiązek ten jest podyktowany skontrolowaniem
jeży (…)

Jeż pigmejski, nasz przyjaciel

Podstawowe informacje o jeżach, które powinieneś znać.

Kim jest jeż?

Jeże to małe owadożerne stworzenia, wywodzące się z rodziny ssaków. Te urocze kolczaki można znaleźć w różnych częściach świata ( Europa, Afryka, Anglia, Azja). Jeżyk, którego trzymamy w domu jako zwierzątko towarzyszące, pochodzi z centralnej Afryki.

Jeż jeżowi nierówny

Jeże pigmejskie to nowość na polskim i europejskim rynku, dlatego często jest mylony z jeżem europejskim (dzikim). Jeże europejskie to jeżyki, które można spotkać w lasach i parkach.

Są objęte ochroną- to gatunek zagrożony wyginięciem.

Waga jeża pigmejskiego

Średnia waga jeża pigmejskiego to około 400 g. Jednak jak w każdym gatunku, i w tym trafiają się osobniki potężnej i drobnej budowy. Dorosły jeż może ważyć nawet 310 g- 350 g, a inny z powodzeniem 480g – 500g. W pierwszym przypadku: jeżeli jeżyk jest pełny energii, z ochotą biega i zjada wszystko, a jego boki nie są zapadnięte, waga jeża jest prawidłowa. W drugim przypadku: jeżeli jeż nie jest leniwy, ospały lub apatyczny, z góry kształt jego ciała wyglada jak kropla wody ( a nie jak klula), waga jeża jest prawidłowa. Pigmejskie jeże afrykańskie to swoista “miniaturka”. Dorosłe jeżyki zazwyczaj nie są większe niż kobieca dłoń; bez problemu można je trzymać w jednej ręce.

Jakiej temperatury potrzebuje jeż afrykański?

Jeżyk pewien być trzymany w domu w temperaturze 22°C -26°C.

Zbyt niska temperatura otoczenia może spowodować hibernację, a co za tym idzie- śmierć zwierzaka. Jeże chude i drobnej budowy ze względu na niski poziom tkanki tłuszczowej potrzebują wyższą temperaturę w terraium niż jeżyki o normalnej lub potężnej budowie ciała.


Istotną rolę mają również warunki do jakich przyzwyczajony był jeżyk w hodowli, z której pochodzi.

JEŻ PIGMEJSKI – OPIEKA

Sekret na szczęśliwego jeża

Wyciąg

MIESZKANIE JEŻA

Powierzchnia mieszkalna dla jednego afrykańskiego jeża pigmejskiego powinna mieć nie mniej niż 1,2 m kw.

KARMIENIE

Skład analityczny prawidłowej karmy dla dorosłego jeża: białko 22% – 35%, tłuszcz 5% – 16%, włókno (błonnik) 2% – 15%

ZDROWIE

Pigmejski jeż afrykański jest zwierzęciem nocnym. Indywidualną kwestią jest godzina, w której się budzi.

PEDIGREE

IPedigree to taki rodowód dla jeża. Dokument wydają wyłącznie Stowarzyszenia/ Kluby jeży pigmejskich

Poznaj cały tekst
Wybieramy jeżyka dla siebie

Gdzie najlepiej kupić jeża arfrykańskiego?


Przede wszystkim NIE w sklepie zoologicznym, gdzie zwierzęta trzymane są w ścisku, nie są socjalizowane z człowiekiem, a sprzedawcy nie znają podstawowych informacji o gatunkuach dostępnych w sklepie. Kupuj tylko od hodowców- przy czym pamietaj, by zapytać o takie rzeczy jak: co jeżyk je w hodowli? Jak często jest wyciągany na ręce? Czy hodowla należy do jakiegoś związku, gdzie istnieją szczegółowe zasady hodowania jeży pigmejskich?

Jeśli podoba mi się kilka jeży

Wbrew ogólnej propagandzie, większość jeży można trzymać razem: matka z córką, siostry z tego samego miotu, dwie jeżynki o spokojnych I pokojowych charakterach też dobrze poradzą sobie razem. NIGDY nie trzymaj w jednym terrarium samicy oraz samca! Tak samo dwóch samców- może dojść miedzy nimi nawet do rozlewu krwi, czego radzimy unikać.
Jeżeli będą wiec to dwie samiczki o łągodnych charakterach- jak najbardziej możesz przygarnać dwie. Minimalny wiek jeża do zamieszkania w nowym domu to 8 tygodni (2 miesiace).

Temperament

Każdy jeż ma inny temperament oraz charakter. Niektóre jeżyki najchętniej nie wychodziły by z rąk, gdy drugie mają w głowie tylko zwiedzanie podłogi mieszkania czy bieganie. Inne jeżyki wolą też spędzać czas samotnie, bez ingerencji człowieka.
Po wybraniu z hodowli potencjalnego nowego członka rodziny zwróć uwagę na kilka rzeczy: czy jeżyk szybko rozwija się z kulki na rękach? W panice próbuje uciec czy siedzi spokojnie na wyciagnietych dłoniach? Fukanie I stroszenie kolców jest normalną rzeczą u jeżyków, to ich naturalne zachowanie- robią to, gdy czuja dyskomfort.

Wybierz zdrowego jeżyka

Spójrz na pyszczek jeża. Czy oczka są ładne, okrągłe, szeroko otwarte, a przy tym lśniące, bez żadnych skaz? Czy nosek jest czysty, bez strupów, bez cieknącego katarku lub innej wydzieliny? Czy uszka są w środku czyste, bez suchej, łuszczącej się skóry, bez wydzieliny oraz nieposzarpanymi końcówkami?

Akcesoria

Podłoże:
Pamiętaj, że nigdy NIE MOGĄ to być trociny- powodują pylicę płuc.
Miseczki:
2 małe, niskie
Domek:
Jeżyki potrzebuja miesca do ukrycia się podczas snu w dzień.
Zabawki:
tunele, piłeczki, dysk do biegania

Co robimy

Jesteśmy pasjonatami, którzy swój wolny czas, często też wolne środki finansowe poświęcają dla dobra jeży pigmejskich w Polsce

Jesteśmy zawsze w temacie…naszymi członkami są hodowcy i miłośnicy, którzy wzajemnie się wspierają

Stawiamy na wymianę informacji

… również z klubami zagranicznymi

Warsztaty dla dzieci i młodzieży, to jeden z naszych przewodnich celów.
 Uczestnicy uczą się empatii…

Stawiamy na ciekawe lekcje przyrody

Prowadzimy interwencje – zazwyczaj w sklepach zoologicznych. Prowadzimy adopcje jeży pigmejskich oraz domy tymczasowe

Czasami jeżyki potrzebują pomocy

Prowadzimy rejestrację jeży!

To nie wszystko…

Organizujemy Wystawy oraz wydajemy Pedigree dla jeży pigmejskich. Pedogree to forma jeżowych rodowodów.

Warsztaty dla dzieci

Niezwykłe, pasjonujące lekcje przyrody. Warsztaty dostosowane są do wieku uczestników.

Jesteśmy w mediach

Pisali o nas m.in.: Gazeta Starachowicka, Echo Dnia. Byliśmy w Radio ZET, Radio Kielce. Oglądaliście nas w TVP2, np. http://pytanienasniadanie.tvp.pl/37937234/jeze-pigmejskie-nowa-moda-na-zwierzeta

Pomoc dla jeży

Nie pierwsza i nie ostatnia – Paczka dla jeży europejskich w Kłodzku  ORJ Jerzy dla Jeży

Czego nie robimy

czasami sami zadajemy sobie to pytanie… nie jesteśmy typowym Stowarzyszeniem

Sylwia

Prezes – koordynacja działalności Stowarzyszenia, rejestracja jeży

Marcin

Wiceprezes panel jaszczurek, Koordynator adopcji jeży oraz domów tymczasowych

Paulina

Wiceprezes, koordynator rejestru tenreczynków wsparcie merytoryczne norm hodowlanych jeży pigmejskich

Aktualności

W 2018 roku, Stowarzyszenie rozszerzyło swój zasięg. Wiązało się to m.in. ze zmianami domeny oraz serwisów. Jeże pigmejskie również zostały objęte zmianami. W związku z tym, wszystkie nasze działania od 2013 roku są zapisane w wersji archiwalnej. Aktualności (Blog) w obecnym serwisie jest prowadzony na bieżąco od 2019 roku. Najważniejsze wydarzenia z 2018 roku zostały przeniesione.

Klubowa Wystawa Pigmejskich Jeży Afrykańskich

Już w czerwcu widzimy się z Wami w Rzeszowie.
Miejsce: Rzeszów-Jesionka
EXOTIC FEST
Termin: 9 czerwiec 2024

Bilety: https://tobilet.pl/09-06-2024-exotic-fest-rzeszow.html

Zapraszamy na Wystawę.

Read more

Klubowa Wystawa AfroJeży

Już 19 maja 2024 r. w Katowicach, odbyła się Klubowa Wystawa Afrojeży PZZEID Wydarzenie odbyło się dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Hodowców Gryzoni Sponsorzy Wystawy: STANDARD A IG Gaja Ginewra 834.1.230726[…]

Read more

Wyniki wystaw 2024

17/02/2024 ZOOPARK LUBLIN

Read more

Napisz do nas

Dzięki rozprzestrzenianiu się Internetu jak pożaru i dotarciu do każdej części naszego codziennego życia, coraz więcej korespondencji jest kierowane na na email.