Wrzosowa 79 27-200 Starachowice, Polska
+48 791225050
stowarzyszenie.jezafrykanski@gmail.com

I Wirtualna Wystawa Pigmejskich Jeży Afrykańskich PZZEiD 2020

Sekcja Jeży Pigmejskich

I Wirtualna Wystawa Pigmejskich Jeży Afrykańskich PZZEiD 2020

Zgłoszenia zamknięte. Zapraszamy wszystkich uczestników 30 czerwca. Życzymy wysokiej punktacji.

Regulamin

1. ZGŁOSZENIA
Wyłącznie przez platformę www.jezpigmejski.zwierzomania.edu.pl
Maksymalna liczba zgłoszonych jeży z danej hodowli – 5
Zgłaszamy wyłącznie tylko te jeże, które brały już udział w Wystawie*Wymagana Karta Wystawowa z punktacją
Do zgłoszenia należy dołączyć plik zip Nazwa pliku to imię jeża. Plik zip zawiera: zdjęcie/skan karty Wystawowej z ostatniej wystawy, w której jeż brał udział oraz 5 zdjęć zoptymalizowanych pod kątem ciężkości (do 0.5MB) z wyglądem jeża, tj. linia z góry, 2 zdjęcia z linią z prawej i lewej strony ciała jeża, 1 zdjęcie przód z widocznymi dobrze uszami, 1 zdjęcie tył z widoczną pupą.
Termin zgłoszeń od 19 czerwca do 25 czerwca.Wpisowe 10 zł/jeż


2. Miejsce i sposób Wystawy
Sędziowie oceniają jeża na podstawie przesłanych zdjęć oraz krótkiego spotkania online.Platforma WhatsApp, ew. inna platforma akceptowalna przez sędziego. Ocena jeża przez sędziów odbywa się bez udziału publiczności poprzez połączenie wideo.Sędzia ma obowiązek na bieżąco, tj.podczas oceny lub zaraz po, wypełniać karty wystawowe i przesłać natychmiast po ocenie jeży pigmejskich pochodzących z danej hodowli w formie dokumentu pdf na pocztę Stowarzyszenia Polskiego Związku na rzecz Zwierząt Egzotycznych i Domowych pzzeid@gmail.com oraz do Wystawcy.
Dzień Wystawy 30 czerwca, godziny są ustalane indywidualnie poprzez kontakt Wystawcy z sędzią, kontakty zostaną podane po przypisaniu Wystawcy do Sędziego w dniu 27 czerwca.

3. Sędziowie:
Paulina Rusin
Krystian Smolak


4. Pozostałe
Stowarzyszenie zastrzega możliwość odwołania Wystawy z przyczyn losowych lub braku odpowiedniej liczby Wystawców.Wystawa otrzymuje Kartę Wystawową z punktami via mail podanym w zgłoszeniu, w formie pdf.
Ogłoszenie wyników odbędzie się 1 lipca do godziny 13.Za miejsca I-III w danej przewidziane są kotyliony, które zostaną wysłane drogą pocztową w ciągu 1 miesiąca od zakończenia Wystawy.