Wrzosowa 79 27-200 Starachowice, Polska
+48 791225050
stowarzyszenie.jezafrykanski@gmail.com

II Wirtualna Wystawa

Sekcja Jeży Pigmejskich

II Wirtualna Wystawa

Wyniki
Wyniki Wystawy

ZGŁOSZENIA – ZAMKNIĘTE
Wyłącznie przez platformę www.jezpigmejski.zwierzomania.edu.pl

Wystawa otwarta jest dla wszystkich jeży, które posiadają rodowody wystawione przez nasze Stowarzyszenie lub w Czechach i Słowacji.
Maksymalna liczba zgłoszonych jeży z danej hodowli – 6
Zgłaszamy wyłącznie tylko te jeże, które brały już udział w Wystawie w realu lub mają Wystawioną Kartę Oceny Hodowlanej
Do zgłoszenia należy dołączyć plik zip
Nazwa pliku to imię jeża. Plik zip zawiera: zdjęcie/skan karty Wystawowej z ostatniej wystawy w realu (członkowie Stowarzyszenia mogą przesłać kartę z ostatniej Wystawy zorganizowanej przez nasze Stowarzyszenie) lub Karty Oceny Hodowlanej oraz 5 zdjęć zoptymalizowanych pod kątem ciężkości (do 0.5MB) z wyglądem jeża, tj. linia z góry, 2 zdjęcia z linią z prawej i lewej strony ciała jeża, zdjęcie przód z widocznymi dobrze uszami, zdjęcie tył z widoczną pupą. Kartę Wystawową po wpisaniu danych właściciela oraz jeża (kartę będziemy wysyłać na zgłoszony adres email)
Termin zgłoszeń od 14 czerwca do 23 czerwca. Wpisowe dla członków Stowarzyszenia 20 zł/jeż, pozostałe osoby 35 zł/jeż. Wpisowe prosimy kierować na konto Stowarzyszenia do 24 czerwca, tytułem Wystawa Wirtualna, nr konta – PL75109025900000000146725115
2. Miejsce i sposób Wystawy
Sędziowie oceniają jeża na podstawie przesłanych zdjęć oraz krótkiego spotkania online. Platforma WhatsApp, ew. inna platforma akceptowalna przez sędziego. Ocena jeża przez sędziów odbywa się bez udziału publiczności poprzez połączenie wideo. Sędzia ma obowiązek na bieżąco, tj.podczas oceny lub zaraz po, wypełniać punktację karty wystawowej i przesłać natychmiast po ocenie jeży pigmejskich pochodzących z danej hodowli w formie dokumentu pdf na pocztę Stowarzyszenia Polskiego Związku na rzecz Zwierząt Egzotycznych i Domowych pzzeid@gmail.com oraz do Wystawcy.
Dzień Wystawy 26 czerwca, godziny są ustalane indywidualnie poprzez kontakt Wystawcy z sędzią, kontakty zostaną podane po przypisaniu Wystawcy do Sędziego 24 czerwca.
3. Sędziowie:
Paulina Rusin
Krystian Smolak
Sylwia Fudalej-Pietrzak
4. Pozostałe
Stowarzyszenie zastrzega możliwość odwołania Wystawy z przyczyn losowych lub braku odpowiedniej liczby Wystawców.Wystawa otrzymuje Kartę Wystawową z punktami via mail podanym w zgłoszeniu, w formie pdf.
Ogłoszenie wyników odbędzie się 27 czerwca do godziny 13. Za miejsca I-III w danej kategorii przewidziane są medale oraz dyplomy, które zostaną wysłane drogą pocztową w ciągu 3 tyg. od zakończenia Wystawy. Ocena jeży na podstawie międzynarodowych norm sędziowskich -IHR