Wrzosowa 79 27-200 Starachowice, Polska
+48 791225050
stowarzyszenie.jezafrykanski@gmail.com

II Wystawa Jeży Pigmejskich Zarejestrowanych „ZOOPARK” Lublin w dniu 22.02.2020

Sekcja Jeży Pigmejskich

II Wystawa Jeży Pigmejskich Zarejestrowanych „ZOOPARK” Lublin w dniu 22.02.2020

Zgłoszenie jeża Lublin Wystawa

W ZGŁOSZENIU PONIŻEJ POLA „KARTA WYSTAWOWA” NIE EDYTUJEMY/ IN THE APPLICATION BELOW „SHOW CARD” WE DO NOT EDIT/ V PŘIHLÁŠCE PO ZOBRAZENÍ KARTY NEVYSTAVUJEME


gender

Zgłoszenia przyjmowane były do 11 lutego 2020. W związku z uchwałą Stowarzyszenia, jeże można zgłaszać również w dniu wystawy- PRZECZYTAJ KONIECZNIE PONIŻEJ!

2.1 Pojemniki Wystawowe:

Minimalna powierzchnia z marginesem do 3-4 cm na jednego jeża 38×26.5×28.5 na 2 jeże 55.5x39x28.5 na 3 jeże Pojemnik typu Big Alex XL 78 x 48 x 26.5

Pojemniki dla 1 i 2 jeży mogą być zastąpione Klatkami typu Alex o zbliżonych parametrach.

2.2 Warunki bytowe:

W pojemnikach jeżyk musi mieć estetyczne podłoże, możliwość schowania się, miseczkę z wodą.

2.3 Pozostałe wymagania:

Wymaga się, aby jeż zgłaszany na Wystawę był zdrowy, odrobaczony, co jest potwierdzone w książeczce zdrowia jeża. Książeczka zdrowia jeża, Pedigree oraz ew. dodatkowe dokumenty, oświadczenia wymagane bezpośrednio przez Organizatora Wystawy były dostarczone w dniu Wystawy.

2.4 Wpisowe:

Jest ustalane przed każdą wystawą. Płatne na konto w ustalonym terminie.

2.5 Wyjątki

Dopuszcza się zgłoszenia jeży w dniu wystawy, jednakże w takich przypadkach wpisowe wynosi 150% ustalonego przed Wystawą.Wpisowe w przypadku zgłoszeń od 12 lutego to 1-4 jeży 22.5 zł/jeż; od 5 wzwyż – 15 zł/jeż. Wpłata na konto Stowarzyszenia tytułem – Wystawa 2020 46114020040000330278831805