Wrzosowa 79 27-200 Starachowice, Polska
+48 791225050
stowarzyszenie.jezafrykanski@gmail.com

Międzynarodowa Wystawa Pigmejskich Jeży Afrykańskich

Sekcja Jeży Pigmejskich

Międzynarodowa Wystawa Pigmejskich Jeży Afrykańskich

Wydarzenie Sekcja Jeży Pigmejskich

Targi Lublin S.A.

Dane organizacyjne Wystawy
1.1 Dla kogo:
wszystkie jeże zarejestrowane
wszystkie jeże pigmejskie (nie mające pochodzenia, brak rodowodów, brak rejestracji)- grupa LOVE
2 Termin i miejsce:
17 lutego 2024, Lublin, Dworcowa 11

3 Zgłoszenie:
Uzupełnij online – https://zglosjeza.zwierzomania.edu.pl/zgloszenie-na-wystawe/
Wpisowe 40 zł/jeż
Płatne na konto Stowarzyszenia do 30 stycznia 2024
nr konta: 75109025900000000146725115

Wymagania Wystawowe:
2.1 Pojemniki Wystawowe:
Minimalna powierzchnia z marginesem do 3-4 cm na jednego jeża 38×26.5×28.5 na 2 jeże 55.5x39x28.5 na 3 jeże Pojemnik typu Big Alex XL 78 x 48 x 26.5
Pojemniki dla 1 i 2 jeży mogą być zastąpione Klatkami typu Alex o zbliżonych parametrach.
2.2 Warunki bytowe:
W pojemnikach jeżyk musi mieć estetyczne podłoże, możliwość schowania się, miseczkę z wodą.
2.3 Pozostałe wymagania dotyczące zwierząt:
Wymaga się, aby jeż zgłaszany na Wystawę był zdrowy, odrobaczony, co jest potwierdzone w książeczce zdrowia jeża lub zaświadczeniem weterynaryjnym. Książeczka zdrowia jeża lub zaświadczenie weterynaryjne, Pedigree oraz ew. dodatkowe dokumenty, oświadczenia wymagane bezpośrednio przez Organizatora Wystawy były dostarczone w dniu Wystawy.
2.4 Wymagania od uczestników Wydarzenia Zapewnienia we własnym zakresie środków ochrony indywidualnej, jednorazowy podkład podczas oceny jeża.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy ze względów niezależnych, np. odwołanie targów.
Klasa LOVE może zostać odwołana, jeśli nie będzie minimalnej wymaganej liczby zgłoszeń – tj. 4 jeże.
W takim przypadku wpisowe zostanie zwrócone. Nie masz pojemnika Wystawowego, żaden problem 🙂 wystarczy, że wraz z kartą nam to zgłosisz.
Liczba pojemników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapewniamy zaplecze, aby spokojnie odłożyć jeżyki. Za co dziękujemy Organizatorowi Targów.